Header
СП Доња Градина PDF Print E-mail

Удружење "Јасеновац – Доња Градина"
Извршни одбор, Бања Лука
Бања Лука, 20. 4. 2006.

 

Приједлог програма уређења и заштите СП Доња Градина


Приједлог програма уређења и заштите СП Доња Градина обухвата:

 

1. Пројекат хидротехничких радова

 • главна каналска мрежа
 • црпне станице
 • дренажна мрежа

2. Пројекат пејзашног уређења

 • новелирање раније донесеног пројекта и његова реализација

3. Израда пројектне документације за:

 • информациони центар (задужен за маркетинг, сарадњу са сличним институцијама у земљи и свијету...)
 • музеј геноцида (холокауста)
 • макету логора Јасеновац
 • салу за пројекције, предавања, изложбе и др.
 • споменик жртвама
 • споменик дјеци
 • вјерски објекат за Србе, Јевреје и Роме
 • манифестациони плато
 • уређење насеља Доња Градина
 • саобраћајнице и паркинг
 • мотел
 • гробље и цркву у Драксенићу

4. Истражни радови

 • инвентаризација досадашњих истраживања
 • план истражних радова
 • сагледавање аерофотограметријских снимања од 1945. године
 • план нових аерофотограметријских снимања подручја Доња Градина и Драксенић, којим треба обухватити и снимања испод површине земље

5. Пројекат пописа жртава система концентрациог логора Јасеновац

 • преглед свих пописа жртава концентрционог логора Јасеновац од 1945. године до данас
 • израда спискова до сада евидентираних жртава
 • план прикупљања односно пописа жртава које до данас нису пописане

6. Пројекат преноса остатка жртава из инундационог појаса у Доњој Градини:

 • лоцирање угрожених гробних поља и појединих гробница у инундационом појасу
 • пренос остатка гробног поља "Врбе"
 • пренос остатака из појединих гробница

7. Нови закон о Спомен подручју Доња Градина

8. Нова систематизација радних мјеста Јавне установе "Спомен подручје Доња Градина"

Осим наведеног, Програм предвиђа и сљедеће активности:

У Бањој Луци

 • Формирање библиотеке Јасеновац при Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске у Бањој Луци,
 • Формирање Документационог центра за систем концентрационог логора Јасеновац,
 • Формирање Документационог центра за остала стратишта у БиХ и Републици Хрватској,
 • Организација и подстицање научно-истраживачких радова на Институту за историју и Филозофском факултету у Бањој Луци (постдипломски студиј, дипломски, магистарски и други радови).

У Београду

Реализација приједлога да се спроведе свеобухватно научно  истраживање страдања Српског народа на простору Балкана у протекла два вијека.