Header
Примједбе на Програм уређења СП Доња Градина PDF Print E-mail

Конципирању Програма у цјелини треба приступити имајући у виду чињеницу  да је систем концентрационих логора  геноцида Јасeновац Независне Државе Хрватске основан искључиво за уништење Срба, Јевреја и Рома, да је један од најмонструознијих логора смрти у Европи, те да је успутно у њему страдао и одређен број противника усташког режима: комуниста, неподобних свештеника, разних затвореника и других.

Такође треба имати у виду да је овај логор у цјелини државни законски пројекат Независне Државе Хрватске.

2.       Треба навести да је подручје стратишта Доња Градина, данас, територијално и концепцијски одвојено државном границом од Јасеновца као центра концентрационог логора.

3.       Програм треба да садржи макету логора Јасеновац већих димензија са комплетним садржајем (по узору на макету у Музеју на Цетињу).

4.       Историографски и други подаци (застава, грб, химна, законски и други прописи који су довели до расног истребљења) треба да се нађу у Програму, како би  Спомен подручје што вјерније одражавало стварно стање и дух својеврсне фабрике смрти.

5.       У склопу осталих објеката, треба програмирати вјерски објекат за Србе, Јевреје и Роме, за који постоји идејно рјешење, а и договор представника СПЦ, Јевреја и Рома, те других релевантних субјеката. Без вјерског објекта за ова три народа, садржај Програма је углавном политички и може се преуређивати и смјестити у бројне друге политичке системе.

6.       Планирани објекти треба да чине цјелину, а не да буду смјештени на више мјеста.

7.       Програм треба да назначи потребу хидротехничких радова (уређење главног канала и друге каналске мреже, обавезну дренажу, затим потребу уређења слива, што подразумијева и одговарајуће црпне станице и друго).

8.       Из инундационог подручја ексхумирати остатке гробног поља „Врбе“, као и остатке свих појединачних гробница за које се зна.
9.       Програм треба да садржи истражне радове, првенствено у инундационом подручју, а затим и осталим подручјима, укључујући и ријеку Саву.

10.    Програмом се мора планирати попис жртава.

11.    Програм треба да предвиди доношење новог закона о Спомен подручју  Доња Градина из низа  разлога (да се, на примјер, не би све свело на  радно мјесто једног савјетника и слично).

12.    С обзиром на то да је терен у Доњој Градини за вријеме убијања невиних жртава био под њивама, ливадама, пашњацима и шикаром, агресивна шума до данас је покрила знатна гробна поља, и  на путу је  да их уништи. Програмом треба предвидјети да се ова шума, коју неки називају џунглом, уреди прикладно оваквим гробљима.

13.   Шуме у инундационом подручју уређују се под посебним стручним  условима, боље речено, према одговарајућим студијама. Заправо, на  сличним мјестима не опстају онакве какве су сад у Доњој Градини.

14.    На почетку Програма треба дати тачне историјске и географске чињенице, о Јасеновцу и  СП Доња Градина, појединим програмима, њиховој временској реализацији и др.

15.    Стратешки циљ треба да обухвати: Јасеновац, Доњу Градину, Драксенић, Манастир Моштаницу, Козару-Мраковицу.

16.    Испуштене су одређене функције које треба да имају Бања Лука и њен Универзитет, Академија наука и умјетности, те дрге бројне институције, без којих будуће СП Доња Градина једноставно неће моћи ефикасно функционисати.

На основу свега наведеног, стојимо на становишту да Програм уређења Спомен подручја Доња Градина, без уношења у њега наведених примједби, не би требало да иде у даља разматрања, односно у даљу процедуру.